Persondatapolitik

Persondatapolitik

Jysk Vin ApS, cvr. 10 10 02 24, Østre Boulevard 29, 8930 Randers NØ udbyder bl.a. en webshop på hjemmesiden under domænenavnet www.jyskvin.dk (”Webshoppen”), en Facebook side på https://da-dk.facebook.com/jyskvin (”Facebook-siden”), ligesom Jysk Vin udbyder medlemskab til Online Vin Bonus, som giver adgang til nyhedsbreve, eksklusive tilbud, invitationer til events og arrangementer, inspiration, vinguides og opskrifter.

I forbindelse med at du anvender hjemmesiden under www.jyskvin.dk, Webshoppen, Facebook-siden, og/eller at du tilmelder dig Jysk Vins nyhedsbrev og/eller vores kundeklub Online Vin Bonus, indsamler vi hos Jysk Vin en række personoplysninger om dig og dine aktiviteter, som senere behandles, som det er defineret i Persondataloven.

De oplysninger, vi behandler, er:

Dit for- og efternavn, alder, køn, fysiske adresse, e-mailadresse, telefonnummer, samt dine aktiviteter herunder f.eks. de bestillinger du måtte have placeret ved brug af Webshoppen og onsite adfærd.

Oplysningerne om dig opbevares i ikke-krypteret form, ligesom de heller ikke transmitteres i krypteret form. Dette gælder dog ikke din personlige adgangskode til kundeklubben Online Vin Bonus.

Personoplysningerne anvender vi for at give dig adgang til de services, der er indeholdt på Webshoppen, Facebook-siden og/eller som modtager af vores nyhedsbrev og medlem af kundeklubben Online Vin Bonus, til at ekspedere de eventuelle bestillinger, som du måtte placere på Webshoppen, til at monitorere eventuelle forbedringsmuligheder for de services, der udbydes på Webshoppen, Facebook-siden og/eller gennem kundeklubben, og under hensyn til regnskabs- og forældelseslovgivningen.

Herudover har vi registreret, om du har accepteret vores Handelsbetingelser, om du har tilmeldt dig kundeklubben Online Vin Bonus, om du har accepteret Jysk Vin information om brugen af cookies.

På din anmodning skal Jysk Vin oplyse dig om, hvilken typer af oplysninger vi behandler vedrørende dig, behandlingens formål, hvem der kan modtage dine oplysninger, og hvorfra disse oplysninger stammer. For at anvende Webshoppen, Facebook-siden og/eller kundeklubben Online Vin Bonus skal du læse og acceptere denne Persondatapolitik.

Persondatapolitik for Jysk Vin ApS

1. Formål med persondatapolitikken

1.1 Formålet med Jysk Vins persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender oplysninger, som kan henføres til en bestemt person.

1.2 Denne persondatapolitik omfatter vores behandling af persondata, som indsamles om dig som kunde hos Jysk Vin, når du bruger Webshoppen under domænenavnet www.jyskvin.dk, Facebook-siden, som modtager af nyhedsbrevet og/eller medlem af kundeklubben Online Vin Bonus.

2. Definition

2.1 Ved ”persondata” forstås her oplysninger af enhver art, der kan bruges til at identificere dig som fysisk person, eller som relaterer sig til dig.

3. Hvilke persondata indsamler Jysk Vin og hvorfor?

3.1 Vi behandler oplysninger om dig, herunder dit for- og efternavn, din adresse, e-mailadresse, telefonnummer, køn, fødselsår/fødselsdato, købshistorik og oplysninger om dine aktiviteter, herunder forespørgsler, bestillinger, interesser, fokusområder, søgninger m.v.

3.2 Jysk Vin har brug for at behandle persondata vedrørende dig for at kunne drive virksomhed, f.eks. for at kunne indgå aftaler med kunder ved behandling af kunders kontaktdata (navn, adresse, e-mailadresse, telefonnumre) på baggrund af kunders ønsker og forespørgsler, for at kunne udvikle og levere koncepter og produkter samt relaterede ydelser inden for områder, der relaterer sig til vin, øl, spiritus og deslige, til administrative- og markedsføringsmæssige formål, f.eks. behandling af kunders interesse- og fokusområder, klarlægning af Jysk Vins produkter og ydelsers udbredelse, hvorvidt vores Handelsbetingelser er accepteret, hvorvidt der er sket tilmelding til vores nyhedsbrev og/eller kundeklubben Online Vin Bonus, til at fremsende tilbud, invitationer, nyheder, konkurrencer, spørgeskemaer samt til tekniske formål.

3.3 Jysk Vin forpligter sig til kun at behandle persondata i det omfang, det er nødvendigt for de ovenfor angivne formål.

4. Indsamling og brug af oplysninger

4.1 Jysk Vin indsamler persondata, når du registrerer dig som modtager af vores nyhedsbrev og/eller medlem af kundeklubben Online Vin Bonus, når du benytter dig af hjemmesiden og/eller Webshoppen under www.jyskvin.dk, samt når du benytter dig af Facebook-siden.

4.2 Jysk Vin kan også modtage alle former for persondata og andre oplysninger om dig fra forretningspartnere.

4.3 Jysk Vin modtager og registrerer automatisk oplysninger i vores serverlog fra din browser, herunder bl.a. cookies. Jysk Vin har udarbejdet ”Cookiepolitik”, som kan læses på hjemmesiden under www.jyskvin.dk.

5. Videregivelse af oplysninger og offentliggørelse

5.1 Jysk Vin vil ikke videregive eller sælge dine persondata til tredjemand.

5.2 Jysk Vin vil dog – hvis det er nødvendigt - videregive dine persondata til andre firmaer, personer eller myndigheder i følgende tilfælde:

5.2.1 Hvis Jysk Vin har opnået dit samtykke hertil;

5.2.2 Jysk Vin er nødt til at dele oplysningerne for at kunne levere det produkt eller den tjeneste, som du har anmodet om;

5.2.3 Jysk Vin reagerer på stævninger, retsordrer eller andre retslige skridt;

5.2.4 Jysk Vin opdager, at dine handlinger ved brug af vores produkter og/eller tjenester er i strid med vores Handelsbetingelser, denne Persondatapolitik eller vores Information om brugen af cookies og/eller den til enhver tid gældende lovgivning;

5.2.5 Jysk Vin er forpligtet til at videregive oplysninger i henhold til lov;

5.3. Uanset foranstående giver du ved tiltrædelse af denne Persondatapolitik udtrykkeligt samtykke til, at Jysk Vin kan videregive persondata vedrørende dig til vores koncernforbundne selskaber, herunder Amka I/S, samt til Jysk Vins, forudsat at ingen af disse anvender dine persondata i videre omfang end beskrevet her.

6. Muligheder for at redigere og slette persondata

6.1 Dine persondata bliver først slettet eller ændret, når du enten anmoder Jysk Vin om at gøre dette, når vi selv vurderer, at vi ikke længere har brug for dine oplysninger, eller hvis dine personoplysninger skal ændres.

6.2 Uanset pkt. 6.1. er Jysk Vin dog af hensyn til regnskabslovgivningen forpligtet til at opbevare nogle af dine persondata i minimum 5 år fra din seneste ordreafgivelse på Webshoppen.

6.3 Hvis du selv på et tidligere tidspunkt, end beskrevet i pkt. 6.2, ønsker at slette eller ændre dine persondata, skal du skriftligt kontakte Jysk Vin herom (se kontaktdata nedenfor).

7. Indsigt

7.1 Du kan til enhver tid anmode Jysk Vin om at oplyse, hvilken specifik information vi har registreret om dig, og til hvilket formål informationen er blevet anvendt.

7.2 Du kan rette henvendelse til: Jysk Vin ApS, Østre Boulevard 29, 8930 Randers NØ, e-mailadresse: jyskvin@jyskvin.dk

8. Ændringer i Jysk Vins Persondatapolitik

8.1 Opbevaring af persondata er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning.

8.2 Jysk Vin kan løbende og frit revidere denne Persondatapolitik.

8.3 Den til enhver tid gældende Persondatapolitik kan findes på vores hjemmeside www.jyskvin.dk. Eventuelle ændringer, justeringer, revideringer m.v. vil være gældende fra offentliggørelsestidspunktet på hjemmesiden - også for så vidt angår de tidligere registrerede persondata.