Opbevaring af personoplysninger ved tilmelding til Online Vin Bonus

Oplysninger om behandling af dine personoplysninger

 

Hvem er den dataansvarlige m.v.?

Jysk Vin ApS, cvr. 10 10 02 24, Østre Boulevard 29, 8930 Randers NØ er dataansvarlig for indsamlingen af dine personoplysninger. Kontakt kan etableres via mail: jyskvin@jyskvin.dk eller tlf: 86 40 44 44.
 

Hvilke personoplysninger indsamles

Jysk Vin indsamler de af dig indtastede personoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdag) samt informationer om dine købsdata - eksempelvis informationer om hvilke vine, vinområder, vinproducenter og lande, som du køber vine fra.
 

Formålet med behandlingen

Indsamlingen af personoplysninger sker med henblik på, at kunne udsende nyhedsbreve, SMS'er og servicebeskeder i form af eksklusive og målrettede personlige tilbud, invitationer til events og arrangementer, inspiration, vinguides og opskrifter. Herudover behandles dine personoplysninger for at administrere dine fordele som medlem af Jysk Vins kundeklub OnlineVinBonus. Behandlingen af dine personoplysninger til disse formål sker på baggrund af dit samtykke. 


Hvem modtager personoplysningerne?

For at kunne gøre det muligt at skræddersy netop de tilbud og informationer, som anses for at være relevante for dig, kan dine oplysninger blive overført til tredjepartsleverandører, hvor de vil blive behandlet med henblik på at gøre markedsføringen så relevant for dig som muligt. Blandt disse tredjepartsleverandører findes:
 
 • Sleeknote ApS
  Jens Baggesens Vej 90A, 8200 Aarhus N
   
 • HeyLoyalty ApS
  Jens Baggesens Vej 47 8200 Aarhus N
   
 • Algolia
  3790 El Camino Real, Unit #518, Palo Alto, CA 94306, United States
   
 • Facebook Inc.
  4 Grand Canal Square, Dublin 2 Dublin, Ireland
  1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, California
   
 • Google Analytics
   
 • Zendesk Chat (Zopim) 
  401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre, #07-01, Singapore 149598

  Personoplysninger sendes til server i EU.
   
 • Trust Pilot,
  Pilestræde 58, 5. sal, 1112 København K
 
Der kan ske udskiftning eller tilføjelse af nye tredjepartsleverandører.
 

Overførsel til tredjeland?

Dine personoplysninger sendes kun til steder i EU eller til lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, California, har serverlokaliteter i USA og dine personoplysninger kan blive sendt hertil. 
Vi kan oplyse, at Europa-Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for overførsel af personoplysninger i form af Privacy Shield-aftalen som Facebook Inc. har tilmeldt sig.
Google kan modtage og videresende personoplysninger til deres servercentre.
 
Vi kan oplyse, at Europa-Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for overførsel af personoplysninger i form af Privacy Shield-aftalen, som Google har tilmeldt sig. Google har garanteret at ville forblive certificerede under denne complianceløsning eller indgå i en alternativ complianceløsning, der sikrer opfyldelse af kravene i direktivet.

Hvor længe vil dine personoplysninger blive opbevaret?

Når du tilmelder dig nyhedsbreve og konkurrencer m.v. og giver samtykke til, at vi bruger dine oplysninger til markedsføringsmæssige formål, vil dine personoplysninger blive opbevaret, så længe de er nødvendige for at kunne levere markedsføring. Trækker du dit samtykke tilbage, vil dine personoplysninger blive arkiveret og gemt i højst tre år, efter tjenesten er afmeldt. Når dine personoplysninger bliver arkiveret, vil de alene blive opbevaret med henblik på at sikre dokumentation i tilfælde af retskrav og sikre imod misbrug af fordelsprogrammer mv. Såfremt det vurderes, at visse af dine personoplysninger ikke er nødvendige for at sikre imod et retskrav, vil disse blive slettet straks. Dine personoplysninger vil ikke blive anvendt til andre formål end dokumentation efter arkivering. 
 

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit givne samtykke tilbage. Din ret hertil fremgår af Databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3.
 
Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet ved afmeldelseslinket, som du finder i bunden af hver e-mail, som du modtager fra Jysk Vin, eller ved at sende en e-mail til nyhedsbrev@jyskvin.dk.
 
Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan tilbagekalde dit samtykke med tilbagevirkende kraft, det vil sige, at virkningen af din tilbagekaldelse vil være, at Jysk Vin ApS behandling af dine personoplysninger fremover ikke må finde sted. 
 

Dine rettigheder

Du har i medfør af Databeskyttelsesforordningens kapitel 3 en række rettigheder, som vil blive beskrevet herunder:
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via e-mail jyskvin@jyskvin.dk. 
 
VII. Din ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 
VIII. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 
IX. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 
X. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 
XI. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
 
XII. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Yderligere informationer om dine rettigheder kan findes i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 

Indgiv klage til Datatilsynet?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 

Automatiske afgørelser?

Der foretages ikke automatiske afgørelser, der medfører retsvirkninger eller der på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Der fortages alene profilering med henblik på at sende dig relevante nyheder og tilbud.
 

Vilkår for nyhedsbrev

Indsamlingen af personoplysninger sker, som ovenfor nævnt med henblik på, at kunne udsende nyhedsbreve og SMS'er. Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du dermed at modtage information og materiale på e-mail eller sms, som gennemgået ovenfor. 

Du vil modtage eksklusive og målrettede personlige tilbud, invitationer til events og arrangementer, inspiration, vinguides og opskrifter. 
Det er derfor en betingelse for at modtage vores nyhedsbrev, at du har læst ovenstående ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger”, samt at du har sat dig ind i Jysk Vin ApS Privatlivspolitik. Privatlivspolitikken kan du til enhver tid finde på www.jyskvin.dk. 

Det kan være nødvendigt eller hensigtsmæssigt for Jysk Vin at ændre i vilkårene for modtagelse af nyhedsbreve, ligesom det kan være nødvendigt eller hensigtsmæssigt at foretage ændringer, justeringer eller tilpasninger i Privatlivspolitikken. 


Vilkår for medlemskab af Jysk Vins kundeklub OnlineVinBonus (OVB)

Kundeklubben OnlineVinBonus udbydes af Jysk Vin ApS, cvr. 10 10 02 24, Østre Boulevard 29, 8930 Randers NØ. Kontakt kan etableres via mail: jyskvin@jyskvin.dk eller tlf: 86 40 44 44. Medlemskab af OnlineVinBonus er en elektronisk baseret kundeklub, som betyder, at du som kundeklubmedlem vil modtage al information og materiale enten på e-mail eller sms. Medlemskabet af OnlineVinBonus er gratis.
 
Samtlige vilkår nævnt under ”Vilkår for nyhedsbrev” er også gældende for medlemskab af OnlineVinBonus. Endvidere gælder følgende vilkår:
 • En OVB-konto er personlig (kun én pr. kunde) og må ikke overdrages eller benyttes af andre.
 • Flere OVB-konti kan ikke sammenlægges. Får du en ny e-mail, skal du kontakte Jysk Vin (eller opdatere den under menupunktet ”Min Konto”).
 • Der kan kun anvendes én OVB-konto i forbindelse med betaling af ét online køb.
 • OVB kan kun bruges og optjenes online på jyskvin.dk og kommer ikke til udbetaling.
 • OVB kan udelukkende bruges på vin og ikke varer som fx tilbehør og glas.
 • OVB-kontoen er betinget af, at du modtager Jysk Vins nyhedsbrev på en aktiv e-mail konto. Afmeldes nyhedsbrevet, kan der ikke optjenes yderligere point.
 • Jysk Vin forbeholder sig ret til at ændre vilkårene for OnlineVinBonus med en måneds varsel.
 • Din OVB tilskrives din konto, når ordren er færdigekspederet og betalingen har fundet sted.
 • Misbrug af konto eller OVB-systemet medfører annullering af ordre og/eller nedlukning af OVB-konto. Al opsparet OVB mistes.
 • OVB kan udelukkende bruges på vin og ikke varer som fx tilbehør og glas.